Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – Akademia Poszukiwania Pracy i Przedsiębiorczości

Uczestnicy projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  realizują intensywny program szkoleń.  Podczas 3- dniowego bloku zajęć pn „Akademia poszukiwania pracy i Przedsiębiorczości” uczestnicy otrzymali wskazówki, jak pokierować swoim rozwojem zawodowym, jak przygotować profesjonalne CV. Trener podczas zajęć pomagał  w przygotowaniu się do procesu rekrutacji oraz autoprezentacji podczas przyszłej rozmowy kwalifikacyjnej.

W ostatnim dniu zajęć w ramach modułu „Akademia poszukiwania pracy i Przedsiębiorczości” uczestnicy otrzymali podstawowe informacje na temat zakładania działalności gospodarczej, możliwości uzyskania dofinansowania, obowiązków ciążących na przedsiębiorcy. Ważną częścią szkoleń w ramach Akademii były warsztaty tworzenia biznesplanu jako elementu wniosku o dofinansowanie projektu związanego z zakładaniem własnej firmy.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.