„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku – Białej” – dokumenty do pobrania

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/zapytanie-ofertowe.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załącznik-nr-1-oferta.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załącznik-nr-2-oświadczenie-o-braku-powiązań.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załącznik-nr-3-wykaz-usług.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załącznik-nr-4-wzór-umowy.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/12/Załącznik-nr-5-SOPZ-1.pdf