Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej – doradztwo zawodowe

Początek roku uczestnicy KIS na Złotych Łanach zaczęli od doradztwa zawodowego. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym jest ważnym elementem ścieżki zaplanowanej dla każdego uczestnika.

Rozmowa z doradcą zawiera m.in. krótki wywiad na temat dotychczasowej kariery zawodowej. Ponadto rozmowa pozwoli ukierunkować uczestnika na wybranie odpowiedniego kursu zawodowego – zgodnego z jego predyspozycjami oraz wykształceniem.

Spotkanie z doradcą zawodowym kończy cykl szkoleń „miękkich” podczas, których Uczestnicy doszkalają swoje umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych związanych z poszukiwaniem pracy. Zajęcia obejmują informacje z zakresu komunikacji, autoprezentacji i asertywności. Na warsztatach Uczestnicy uczyli się przygotowywać swoje dokumenty aplikacyjne oraz ćwiczyć przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas warsztatów komputerowych Uczestnicy nabywali podstawowe umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji w internecie oraz wykorzystywania internetu oraz portali ogłoszeniowych w celu znalezienia pracy.

W najbliższym czasie Uczestnicy Projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” rozpoczną kursy zawodowe i staże u przyszłych pracodawców.


Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.