Zintegrowana animacja społeczna – fitness w sierpniu

W sobotę 8  sierpnia lipca odbyły się kolejne zajęcia fitness na ścieżce zdrowia, realizowane w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”.  Z  zachowaniem dystansu społecznego i zasad bezpieczeństwa, seniorki mogły miło spędzić czas przy wspólnej gimnastyce.

Tematem cyklicznych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora jest uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej człowieka oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie. Podczas praktycznych zajęć Uczestnicy mogą dowiedzieć się jak prawidłowo i bezpiecznie ćwiczyć na urządzeniach, aby ćwiczenia przyniosły jak najwięcej korzyści i nie stanowiły zbytniego obciążenia dla organizmu seniora.

Na kolejne zajęcia zapraszamy w sobotę 22 sierpnia.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr  Grodzki”.