ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA W BIELSKU-BIAŁEJ – harmonogram marzec 2019