Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej – Harmonogram styczeń 2018