Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej -KIS-doradztwo zawodowe

Uczestnicy projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” otrzymali wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego.

Rozmowa z doradcą jest bardzo pomocna w przypadku osób, które chcą się przekwalifikować lub wrócić na rynek pracy. Doradca pomoże określić aktualną sytuację Uczestnika na rynku pracy.

Podczas spotkania z doradcą Uczestnik projektu otrzymał wskazówki, jak pokierować swoim rozwojem zawodowym. Doradca na podstawie rozmowy pomaga określić  predyspozycje zawodowe, możliwości  doszkolenia się w danej dziedzinie. Zadaniem doradcy jest również pomoc w przygotowaniu do procesu rekrutacji i autoprezentacji podczas przyszłej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.