Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- KIS

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany zajmuje się udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych – głównie w problemach związanych z brakiem pracy.
W lutym uczestnicy zajęć rozpoczęli szkolenia zawodowe. Wśród kursów wybranych naszych uczestników znalazły się m.in kursy prawa jazdy, kurs opiekunki dziecięcej, kursy komputerowe, językowe, operatora CNC. Kursy wraz z możliwością podjęcia stażu stanowią ważny element indywidualnej ścieżki zaplanowanej dla każdego kandydata. Na każdym etapie udziału w projekcie uczestnik otrzymuje wsparcie animatora społecznego i pracownika socjalnego oraz okresowe wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.


Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.