Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej – „Śpiewaj i gotuj razem z nami”


Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 22 maja zaprosiła seniorów z osiedla Złote Łany na imprezę plenerową. Celem spotkania była wspólna zabawa, integracja oraz promocja kuchni regionalnej.

Impreza odbyła się na placu Kameleon obok Tesco. Pogoda dopisała. Uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali przy wtórze akordeonu oraz degustowali kwaśnicę. Kwaśnica została przygotowana przez kucharzy z restauracji „Po świecie kuchni”. Była to pierwsza impreza z cyklu „Śpiewaj i gotuj”. Kolejne imprezy odbędą się w lipcu, sierpniu i wrześniu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.