Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-szkolenia wolontariuszy

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” odbyły się 2 szkolenia dla wolontariuszy.

10 lutego tematem szkolenia była „Motywacja do wolontariatu-specyfika pracy z osobami starszymi”, a 10 marca „Motywacja do wolontariatu-specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi”.

Szkolenia miały charakter warsztatów, a ich uczestnicy bardzo aktywnie brali w nich udział.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.