Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – trening motywacyjny

W poniedziałek 26 listopada rozpoczęliśmy cykl warsztatów w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. To już druga edycja tego projektu na na osiedlu Złote Łany. Projekt jest skierowany do osób biernych zawodowo lub mających problemy ze znalezieniem pracy. Udział w projekcie daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Celem warsztatów pt. „Trening motywacyjny” jest poznanie własnych zasobów, uświadomienie sobie własnych celów oraz poznanie ćwiczeń poprawiających koncentrację. Uczestnicy projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” poprzez ćwiczenia, rozmowy, dyskusje i analizowanie różnych sytuacji życiowych poznają techniki planowania działań i metody osiągania zamierzonych celów.

Harmonogram wsparcia na grudzień

ZK.07.2018_W-4-HARMONOGRAM_

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.