Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – trening umiejętności społecznych

Uczestnicy II edycji projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” szkolą swoje umiejętności społeczne.

Podczas treningu umiejętności społecznych- uczestnicy KIS wykonują praktyczne ćwiczenia z zakresu obrony swoich praw, asertywności, reagowania na krytykę, wyrażania uczuć.
Tematyka szkoleń odpowiada oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. Oczekują oni od pracowników przede wszystkim kompetencji i umiejętności zawodowych. Jednakże dla pracodawców istotne są również tak zwane „miękkie” umiejętności, czyli kompetencje i umiejętności społeczne, takie jak utrzymywanie kontaktów z ludźmi, klientami, komunikatywność, czy kultura osobista i umiejętność autoprezentacji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.