Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej-wolontariat w kwietniu.

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w kwietniu odbyły się trzy spotkania z wolontariuszami w ramach Klubu Wolontariusza.

Przede wszystkim były to spotkania z młodzieżą oraz opiekunkami wolontariatu w szkołach – wszystko z uwagi mobilizację przed  Świąteczną Zbiórką Żywności.

Świąteczna Zbiórka Żywności – to stały element naszych działań organizowanych przy współudziale wolontariuszy z bielskich szkół.  Akcja jest organizowana pod patronatem Banku Żywności przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnymi w wybranych sklepach. Celem akcji jest wsparcie osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, uwrażliwienie mieszkańców Bielska – Białej na problemy ludzi ubogich  oraz edukacja i aktywizacja młodzieży poprzez działania wolontarystyczne.

W tym roku zebraliśmy ponad 2200 kg żywności. Wolontariusze nie tylko zbierali żywność, ale również brali udział w segregowaniu i liczeniu żywności oraz przygotowywaniu paczek świątecznych. W ten sposób zrobiliśmy ponad 200 paczek zawierających produkty o przedłużonej trwałości tj. olej, mąkę, cukier, ryż, konserwy, słodycze, kawę lub herbatę.

Ponadto odbyły się stałe spotkania wolontariuszy i konsultacje z psychologiem.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”