Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – wolontariat w marcu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we marcu odbyły się spotkania z wolontariuszami.  Na warsztatach wolontariusze mogą uzyskać pomoc i wsparcie psychologa, omawiane są również bieżące sprawy związane ze stałym wolontariatem.

Wszyscy przygotowujemy się również do zbiórki żywności, która w tym roku odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. Jak co roku działania Fundacji wspiera liczne grono wolontariuszy, uczniów szkół średnich.
Fundacja rekrutuje nowych wolontariuszy do działań „akcyjnych ” m.in prowadząc szkolenie dla nowych wolontariuszy. Zapraszamy również na nasz profil na facebook, gdzie umieszczane są aktualne informacje dotyczące wolontariatu.

https://www.facebook.com/wolontariat.zlote.lany/

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.