Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- wolontariat

Klub Wolontariusza na Złotych Łanach miał w grudniu pełno roboty.
Po zbiórce żywności, która odbyła się na przełomie listopada i grudnia w bielskich sklepach : Hipermarket  Bi1 w Gemini  Park, , BIEDRONKA – ul. Żywiecka, TESCO – ul. Jutrzenki, LEWIATAN – ul. Żywiecka  i Hipermarket  AUCHAN- trzeba było zakasać rękawy i wziąć się ostro do roboty!
W tym roku zebraliśmy 3845 kg żywności , z której zrobimy ponad 300 paczek. Paczki te trafią do samotnych, starszych osób z naszego osiedla, ludzi schorowanych, żyjących w niedostatku, w trudnej sytuacji finansowej, w której znalazły się na skutek różnych okoliczności losowych.

Akcja zbiórki była prowadzona przez wolontariuszy z bielskich szkół – II Liceum im. A. Asnyka, III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Chrzanowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika oraz Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa  Kulturalnego, bez pomocy których nie można byłoby zorganizować tak dużego i ważnego przedsięwzięcia. Paczki pomagali nam przygotowywać wolontariusze – Emilka oraz drużyna dzielnych chłopaków trzech Kacprów i Robert. Dziękujemy!

sortowanie żywności i przygotowywanie paczek

Więcej informacji na temat wolontariatu można znaleźć na naszym facebookowym profilu.

https://www.facebook.com/wolontariat.zlote.lany/
Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.