Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej- Wycieczka do „Chlebowej Chaty”


W dniu 29 maja 2018 Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany zaprosiła seniorów z osiedla Złote Łany na wycieczkę do Górek. Celem spotkania była wspólna zabawa i integracja poprzez uczestnictwo w atrakcyjnej imprezie wyjazdowej. Celem wycieczki było przybliżenie codziennego życia naszych przodków.
Uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z maszynami wykorzystywanymi przy uprawie i obróbce ziarna, poznać techniki powstawania masła, twarogu, miodu i chleba.

Program imprezy w „Chlebowej chacie” umożliwiał uczestnikom własnoręczne formowanie i wypiek podpłomyków według tradycyjnych metod.

Świeżo upieczony chleb wprawił uczestników w dobry humor i zaostrzył apetyt na obiad, który był serwowany w  Karczmie „Pod Strzechą ” ,gdzie impreza była kontynuowana wśród wspólnego śpiewu przy akompaniamencie akordeonu.

Zachęcamy seniorów z osiedla Złote Łany do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Fundację Aktywności Społecznej.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.