„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”- zajęcia muzyczne i taneczne w maju

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w maju odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Tematem przewodnim zajęć tanecznych w maju była salsa. Panie uczyły się podstawowych kroków tego tańca, pracowały nad koordynacją ruchową i ładnym poruszaniem.

Ponadto uczestniczki zajęć wykonywały układy choreograficzne do muzyki pop.

Istotną część zajęć stanowił relaks przy muzyce natury i ćwiczenia oddechowe

Na zajęciach muzycznych uczestniczki przygotowywały repertuar na najbliższe spotkanie plenerowe „Śpiewaj i gotuj razem z nami”.

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.