Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia muzyczne i teatralne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w maju odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.

Na zajęciach kontynuowany jest projekt dotyczący popularyzacji piosenek znanej bielskiej wokalistki Marii Koterbskiej. Na zajęciach szlifowano piosenkę „Parasolki”. Grupa przygotowuje się do występu publicznego podczas XII Pikniku „Bądź zdrów”, który odbędzie się 9 czerwca 2019 na osiedlu Złote Łany.

Na zajęciach muzycznych  śpiewano piosenkę ” U stóp Czantorii z podziałem na głosy”. Podczas zajęć pracowano nad emisją, dykcją i dynamiką. Powtarzano  repertuar: ” Złoty pierścionek”, „Orawę”, „Kuźniczkę”, „Hawaj” , „Siwy włos”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.