Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- zajęcia muzyczne i teatralne w grudniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we grudniu odbyły się zajęcia muzyczne i  teatralne.

Panie mogły zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności w dniu 15.12.2018 r na „Pikniku organizacji pozarządowych”, który odbył się w Centrum Handlowym Gemini.

Na zajęciach muzycznych, uczestnicy tradycyjnie ćwiczyli kolędy i pastorałki do muzyki granej na akordeonie.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.