Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia muzyczne i teatralne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we marcu odbyły się zajęcia muzyczne i  teatralne.

Na zajęciach kontynuowany jest projekt dotyczący przypomnienia piosenek popularnej bielskiej wokalistki Marii Koterbskiej. Jej piosenki nawet dzisiaj wzbudzają zachwyt i wspomnienia wśród naszych seniorek.

Na zajęciach doskonalono  piosenki: „Parasolki,  oraz  „Do grającej szafy grosik wrzuć”.

Na zajęciach muzycznych panie uczą się tekstów do nowego programu na 2019 r. W marcu  jest to  doskonalenie piosenki ” U stóp Czantorii”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.</h6