„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”- zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne w kwietniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w kwietniu odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach muzycznych  uczestniczki przygotowywały repertuar na najbliższe spotkanie plenerowe „Śpiewaj i gotuj razem z nami”, które odbędzie się 22 maja na placu Kameleon.

Grupa teatralna analizowała materiał filmowy z poprzedniego występu, opracowywała także nowy program artystyczny na XI Piknik „Bądź zdrów”.

Podczas zajęć tanecznych uczestniczki doskonaliły naukę kroków tanecznych aerobiku, kształtowały koordynację ruchową i orientację przestrzenną w formie układów choreograficznych do muzyki pop, a także poznały greckie w kręgu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.