„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”- zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w marcu odbywały się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach muzycznych i teatralnych uczestniczki przygotowywały specjalny program artystyczny o życiu kobiet po 40-tce oparty na satyrycznych piosenkach i tekstach literackich, często opracowanych przez nasze panie. Program został zaprezentowany w Centrum Handlowym Gemini Park w części artystycznej  VI Pikniku Organizacji Pozarządowych

Podczas zajęć tanecznych uczestniczki uczyły się podstawowych kroków tanecznych aerobiku, tańczyły do muzyki musicalowej.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.