Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia taneczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we listopadzie  odbyły się zajęcia  taneczne dla seniorek z osiedla „Złote Łany”.

Na zajęciach tanecznych uczestniczki ćwiczyły tańce w kręgu: mambo, tańce greckie – Zorbę oraz tańce afrykańskie.  Poza tym, Panie  ćwiczyły układ choreograficzny do muzyki tanecznej z filmu „Mamma Mia” .

Były to już ostatnie zajęcia taneczne w 2018 r.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.