Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- zajęcia taneczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we styczniu odbyły się pierwsze zajęcia taneczne z nowej edycji na 2019 r. Do grupy dołączyły nowe uczestniczki. Na zajęciach tanecznych przypomniano sobie kroki taneczne ćwiczone w 2018 roku w formie tańców integracyjnych. Na kolejnych zajęciach ćwiczono choreografię do muzyki disco i pop oraz wykonywano ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce filmowej. Umiejętności taneczne można było zaprezentować podczas balu karnawałowego, który pod koniec stycznia został zorganizowany w siedzibie Fundacji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.