Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- zajęcia taneczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we lutym  odbyły się zajęcia  taneczne dla seniorek z osiedla „Złote Łany”.

Na zajęciach tanecznych uczestniczki poznawały kroki podstawowe tańców w kręgu: mambo oraz bachaty.  Poza tym, Panie  ćwiczyły układ choreograficzny do muzyki  pop i latino.
Na końcu każdych zajęć Pani poznają techniki oddechu relaksacyjnego przy muzyce klasycznej i flimowej.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.