Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia taneczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” we październiku  odbyły się zajęcia  taneczne dla seniorek z osiedla „Złote Łany”.

Na zajęciach tanecznych uczestniczki ćwiczyły tańce w kręgu: Karsi Bere Misere z Turcji oraz tańce greckie – Zorbę  i Kos.  Poza tym, Panie doskonaliły kroki taneczne w aerobiku – chasse, V-step, step-touch.

Na zakończenie zajęć uczestniczki relaksują się przy muzyce filmowej.

Istnieje wiele korzyści z uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Fundację Aktywności Społecznej, począwszy od poprawy kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej do nawiązania nowych przyjaźni i znajomości.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.