„Zintegrowana Animacja Społeczna ” w kinie

W ramach cotygodniowych spotkań integracyjnych seniorzy, uczestnicy projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  udali się w dniu 14 sierpnia do kina Helios na film pt. „Mamma Mia 2”. Film bardzo się podobał, ze względu na lekką formę oraz muzykę zespołu ABBA.

Celem spotkań realizowanych przez fundację Złote Łany jest integracja społeczna seniorów, umożliwienie nawiązania nowych, sąsiedzkich kontaktów oraz zachęcenie do korzystania z oferty kulturalnej naszego miasta.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.