Zintegrowana animacja społeczna w kwietniu-zajęcia muzyczne i teatralne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w kwietniu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote łany zajęcia muzyczne oraz  dwukrotnie zajęcia teatralne.

Na zajęciach kontynuowany jest projekt dotyczący popularyzacji piosenek znanej bielskiej wokalistki Marii Koterbskiej.

Na zajęciach muzycznych panie uczą się tekstów do nowego programu na 2019 r.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.