„Zintegrowana Animacja Społeczna” – wolontariat


W sobotę 22 września  zorganizowaliśmy szkolenie dla przyszłych wolontariuszy Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany. Wzięły w nim udział osoby, które przygotowywane były do pracy w ramach wolontariatu stałego. Tematami poruszonymi w ramach szkolenia były podstawowe zagadnienia związane z wolontariatem tj. motywacja do wolontariatu,  aspekty prawne. Grupa przyszłych wolontariuszy uczestniczyła w zabawach integracyjnych, poznawała siebie nawzajem.

Na kolejne szkolenie zapraszamy 20 października.

Zapraszamy również na Dzień Wolontariusza organizowany przez Fundację Aktywności Społecznej w dniu 6 października na Placu Kameleon na Złotych Łanach.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”