Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w grudniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”  10 grudnia odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.  Seniorzy ćwiczyli repertuar na występ planowany w dniu 14 grudnia podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Na zajęciach muzycznych doskonalono znajomość kolęd i pastorałek góralskich.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.