Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w lipcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w dniu  14, 21 i 28 lipca odbyły się zajęcia teatralne, a 14 lipca zajęcia muzyczne. W dniu 28 lipca zajęcia odbyły się w pięknych okolicznościach beskidzkiej natury i architektury-na imprezie plenerowej w Lalikach. Uczestnicy mogli zaprezentować swój repertuar szerszej publiczności. Jak zwykle niezwykłą popularnością cieszyły się piosenki biesiadne. Uczestnicy otrzymali nowe śpiewniki, w których zaktualizowano listę utworów.

 

 

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.