Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w lutym

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w lutym odbyły się trzykrotnie zajęcia  teatralne i raz zajęcia muzyczne.  Na zajęciach muzycznych doskonalono znajomość  piosenek poznanych wcześniej m.in popularnej kubańskiej pieśni La Poloma. Na zajęciach teatralnych wybierano nowy repertuar oraz ćwiczono słowa piosenki „Pytasz mnie”.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór nowych osób do grupy teatralnej i muzycznej.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.