Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w dniach  4 i 25 sierpnia odbyły się zajęcia teatralne, a zajęcia muzyczne w dniach 11 i 24 sierpnia.
Uczestnicy mogli zaprezentować swój repertuar szerszej publiczności podczas ogniska integracyjnego zorganizowanego na wolnym powietrzu przy Leśniczówce oraz Pikniku. Wspólny śpiew to najlepsza recepta na udane spotkanie.

Śpiew pomaga ludziom cierpiącym na depresję, zmniejszając poczucie samotności i pozostawiając ich zrelaksowanych, szczęśliwych i zjednoczonych. Ludzie regularnie śpiewający mają obniżony poziom kortyzolu, co wskazuje na występowanie mniejszego poziomu stresu. Zatem śpiewajmy – to czyni nas szczęśliwymi!

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.