Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne w styczniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w styczniu odbyły się dwukrotnie zajęcia muzyczne i teatralne.  Na zajęciach muzycznych doskonalono znajomość kolęd i pastorałek góralskich. Na zajęciach teatralnych trwały konsultacje na temat nowego repertuaru na 2020r.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór do grupy teatralnej i muzycznej. Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy do 15 lutego 2020r.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.