Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne we wrześniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” we wrześniu odbyły się dwa razy zajęcia teatralne i raz zajęcia muzyczne.  Tym razem zajęcia miały charakter stacjonarny. Uczestnicy utrwalali dotychczasowy repertuar.
Śpiew pomaga ludziom cierpiącym na depresję, zmniejszając poczucie samotności i pozostawiając ich zrelaksowanych, szczęśliwych i zjednoczonych. Ludzie regularnie śpiewający mają obniżony poziom kortyzolu, co wskazuje na występowanie mniejszego poziomu stresu. Zatem śpiewajmy – to czyni nas szczęśliwymi!

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.