Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne we wrześniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” we wrześniu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz zajęcia teatralne. Uczestnicy przygotowywali repertuar na występy z okazji „Dnia seniora”

Celem zajęć muzycznych i teatralnych  prowadzonych w Fundacji Aktywności społecznej Złote Łany jest kształtowanie postaw poprzez aktywność, ekspresję, rozwój intelektualny oraz zainteresowanie seniorów teatrem.  Podczas tych zajęć seniorzy rozwijają w sobie kreatywność, zdobywają doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała. Rozwijają również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową, kształtują zainteresowanie aktorstwem, tańcem i śpiewem.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.