Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia muzyczne i teatralne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w listopadzie odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne. Dwukrotnie seniorzy byli na występach wyjazdowych w bielskich DPS-ach.

Na początku listopada nasi seniorzy pojechali w odwiedziny do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej  Katolickiego Domu Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej, a 21 listopada do Domu Pomocy Społecznej na ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej. Na spotkaniach w DPS, nasi seniorzy tradycyjnie prezentują wiązankę  popularnych piosenek przy akompaniamencie akordeonu. Wizyta wniosła dużo radości wśród podopiecznych.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.