Zintegrowana animacja społeczna- zajęcia muzyczne w marcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” 10 marca  odbyły się zajęcia muzyczne połączone z uroczystym obchodzeniem Dnia Kobiet.

Życzenia dla pań złożył instruktor zajęć muzycznych oraz obecni seniorzy. Kwiaty wraz ze słodkim podarunkiem wręczali panowie-seniorzy.

Przy akompaniamencie akordeonu wszyscy śpiewali piosenki znane i lubiane. Uczestnikom spotkania dopisywał dobry humor.

Wszystkiego co najlepsze dla Naszych Wspaniałych Pań!

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.