Zintegrowana Animacja Społeczna – zajęcia taneczne, muzyczne i teatralne w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w sierpniu odbyły się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach muzycznych uczestnicy uczyli się nowych piosenek, tym razem ludowej przyśpiewki „Chłopoki ”
oraz światowego evergreena pt” Que sera-sera”. Przypomnijmy refren piosenki:

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future’s not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be

tłumaczenie:

Que sera, sera*,
co ma być, to będzie,
przyszłości nie zobaczymy,
que sera, sera,
co ma być, to będzie.

Tak oto ten utwór wykonywała Doris Day

Na zajęciach tanecznych, które odbyły się w sierpniu trzy razy, Panie poznawały technikę relaksacji przy dźwiękach natury oraz muzyce filmowej. Umiejętność relaksacji ma dobroczynny wpływ na samopoczucie oraz redukcję stanów lękowych i depresyjnych. Na kolejnych zajęciach uczestniczki wykonywały ćwiczenia mające na celu udoskonalenie koordynacji ruchowej – głównie rąk i dłoni.

W ramach zajęć teatralnych, uczestnicy udali się do Domu Pomocy Społecznej na ul.Grzybowej, gdzie odbyło się przedstawienie dla podopiecznych. Na kolejnych zajęciach uzgadniano nowy repertuar na kolejne występy w tym m.in w Dniu Seniora.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.