Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia taneczne w czerwcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w czerwcu odbyły się pierwsze po przerwie związanej z zawieszeniem działań,  zajęcia taneczne.

Na początku omówiono zasady bezpieczeństwa, następnie powtórzono poznane wcześniej układy choreograficzne do muzyki greckiej.

Szczególną uwagę Instruktor zwrócił na ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.