Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia taneczne w listopadzie

Listopad wcale nie musi być smutny! Nasze seniorki uczestniczyły w zajęciach tanecznych – jak zwykle było wesoło. Celem zajęć  prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna” jest pobudzenie do aktywnego działania przez taniec i ruch.  Zajęcia rozwijają koordynację i sprawność ruchową.
Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.