Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia taneczne w marcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w marcu odbyły się  zajęcia taneczne.

Tematem przewodnim zajęć są  tańce w kręgu z obszaru kulturowego Morza Śródziemnego.

Każdorazowo na koniec zajęć seniorki relaksują się przy muzyce natury, filmowej lub klasycznej.

Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zajęcia w dotychczasowej formie nie odbędą się.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.