Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia taneczne w sierpniu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w sierpniu odbyło się pięć zajęć tanecznych w tym jedne zajęcia na imprezie integracyjnej w Leśniczówce. Uczestniczki kursu mogły zaprezentować swoje umiejętności do tańca Zorba, taniec Jeruzalema, izraelski Bim-Bam-Bom i rumuński Alunel.

Taniec w kręgu

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.