Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia teatralne i muzyczne w czerwcu

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” 9 i 10 czerwca odbyły się zajęcia teatralne i muzyczne. Żeby spotkania dawały jak największy możliwy poziom bezpieczeństwa, konieczne było wprowadzenie  procedur dotyczących zachowania dystansu społecznego. Stoliki zostały rozstawione, Uczestnicy mają mierzoną temperaturę, przy wejściu. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk.

Mimo tych restrykcji Uczestnikom dopisywał dobry humor. Przy akompaniamencie akordeonu wszyscy śpiewali piosenki znane i lubiane.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.