,,Aktywny Senior IX” – harmonogram Marzec 2023

HARMONOGRAM NA MARZEC 2023

Projekt „Aktywny Senior IX”

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 18

Zajęcia muzyczne

  • 21 marzec

14:00 – 16.00  Zajęcia muzyczne

Pracownia na Złotych

  • 15 marzec

13:00 – 15:00  Zajęcia rękodzieła poprowadzi Pani Maryla Repak

  • 22 marzec

13:00 – 15:00  Zajęcia rękodzieła poprowadzi Pani Maryla Repak

Głowa nie idzie na emeryturę

  • 17 marzec

11:00 – 13:00 Aktywizacja umysłowa, gry i zabawy logiczne

  • 24 marzec

11:00 – 13:00 Aktywizacja umysłowa, gry i zabawy logiczne

Zajęcia aktywizacji ruchowej

  • 31 marzec

11:00 – 13:00 Gimnastyka, poprowadzi Pani Aneta Rawska

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Bielsko-Biała