Projekt ,,Aktywny Senior IX”

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany ruszyła z kolejnym projektem „Aktywny Senior IX” dofinansowanego ze środków Miasta Bielsko-Biała.
Projekt będzie realizowany od 13 marca 2023 r. do 30 grudnia 2023 r.

W czasie trwania projektu odbędą się warsztaty oraz zajęcia w ramach bloków tematycznych:
– Głowa nie idzie na emeryturę,
– Senior bliżej świata,
– Zajęcia muzyczne,
– Bezpieczny i świadomy senior,
– Pracownia na złotych,
– Kultura i rozrywka,
– Zajęcia aktywizacji ruchowej.

Oferowane działania pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i środowisku lokalnym oraz zwiększą świadomość w obszarze działań promujących prozdrowotne zachowania. Fundacja zamierza podjąć takie działania, które pozwolą seniorom żyć aktywnie i odgrywać istotną rolę w życiu społecznym. Projekt ma pokazać seniorom, że mimo wieku i ograniczeń zdrowotnych mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Projekt propaguje zdrowy styl życia seniora, poprzez prowadzone działania seniorzy zdobędą wiedzę w jaki sposób poprawić swoje zdrowie i o nie dbać.
Działania projektowe zachęcą osoby starsze do aktywności i integracji oraz zostaną im stworzone warunki do rozwijania własnych pasji i zainteresowań, dostarczenie nowych wiadomości i umiejętności, ale również propagowanie zdrowego stylu życia.

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z seniorami, wzmocnione między innymi przeprowadzonymi w poprzednich latach projektami. Przez organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych, zdrowotnych oraz szeroko
rozumianą pomoc Fundacja dobrze poznała potrzeby osób starszych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, proszone są o kontakt osobisty w godzinach pracy biura Fundacji (pozostało kilka wolnych miejsc).