Projekt „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” – zajęcia muzyczne

 

W dniu  23 stycznia zaingurowaliśmy nowy cykl zajęć muzycznych dla pań i panów w ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”.

Program zajęć grupy muzycznej prowadzonej przez instruktora muzycznego Janusza Kobzę obejmuje
ćwiczenia z emisji głosu i dykcji, naukę tekstów piosenek oraz naukę śpiewu piosenek popularnych.

Na zajęciach uczestnicy przypomnieli sobie piosenki z dotychczasowego repertuaru oraz zajęli się przygotowaniem nowych utworów. Zajęcia odbywają się we wtorki, raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Jak dotąd uczestnicy spotkali się dwukrotnie.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.