Tag: zajęcia muzyczne

Zintegrowana animacja społeczna w październiku 2020 – zajęcia muzyczne i teatralne

W tym trudnym dla seniorów okresie, zajęcia też musiały dostosować się do rekomendowanych zasad bezpieczeństwa. Grupy były mocno ograniczone pod względem liczby uczestników, ale nawet w tym reżimie seniorzy dzielnie zjawiali się na zajęciach. Wspólne spędzanie czasu weszło mocno w krew !

W pierwszej połowie października odbyły się po dwa razy zajęcia grupy muzycznej i grupy teatralnej. Było wspólne śpiewanie, próby do nowych scenariuszy.

W drugiej połowie miesiąca zajęcia zostały zawieszone z uwagi na rekomendacje odgórne dla seniorów. Czekamy niecierpliwie na powrót do naszych spotkań.

Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia teatralne i muzyczne w październiku

W październiku, uczestnicy zajęć muzycznych i teatralnych mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas obchodów „Dni Seniora w Bielsku-Białej”. W Parku Juliusza Słowackiego odbyła się impreza plenerowa z udziałem organizacji działających na rzecz seniorów. Imprezę uświetnili swoim występem nasi seniorzy, wykonując popularne utwory takie jakie:  Marianna, Zagraj mi piękny Cyganie, Mały, biały domek, Casablanka, Kotek, Cyganeria.

Na kolejnych stacjonarnych zajęciach Uczestnicy ćwiczyli repertuar na kolejne występy publiczne.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Wizyta grupy teatralnej w domu pomocy społecznej

W dniu 1 sierpnia odwiedziliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – Katolickiego Domu Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej.

Panie z grupy teatralnej zaprezentowały repertuar znanych i popularnych piosenek przy akompaniamencie akordeonu.  Spotkanie prowadziła animator zajęć teatralnych. Nasza wizyta wniosła wiele radości i wzruszeń.

 

Nasze odwiedziny w DPS przy ulicy Grzybowej  to już tradycja.  Wspólnie spędzony czas przy muzyce pozwala na oderwanie się od codziennych problemów i jest wspaniałą okazją do wspomnień. Spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku poprawia samopoczucie i jest odskocznią od stałego rytmu dnia. Dziękujemy naszym wolontariuszom.

Zintegrowana animacja społeczna – zajęcia teatralne i muzyczne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w lipcu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.

Letnia pogoda sprzyja piknikom i zabawom na wolnym powietrzu. Podczas spotkania integracyjnego na Straconce obie grupy mogły zaprezentować swój repertuar szerszej publiczności.

Panie zaprezentowały piosenki z repertuaru  Marii Koterbskiej.

Na kolejnym, stacjonarnym spotkaniu Uczestnicy pracowali nad emisją głosu i uczyli się nowych tekstów.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana animacja społeczna- zajęcia teatralne i muzyczne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w czerwcu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.

Na zajęciach przygotowywano się do występu publicznego, który miał  miejsce podczas   XII Pikniku „Bądź zdrów”,  na osiedlu Złote Łany.

Szerokiej publiczności został zaprezentowany repertuar  z dorobku Marii Koterbskiej.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.