Zintegrowana animacja społeczna – fitness w czerwcu

Fundacja Aktywności Społecznej ” Złote Łany” rozpoczęła kolejną serię warsztatów pn: „Zajęcia fitness na ścieżce zdrowia”.  W czerwcu zajęcia odbyły się dwukrotnie: 8 oraz 29 czerwca na siłowni plenerowej  umiejscowionej obok Tesco na placu Kameleon.

Tematem cyklicznych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora jest uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej człowieka oraz ich wpływ na zdrowie i samopoczucie. Podczas praktycznych zajęć Uczestnicy mogą dowiedzieć się jak prawidłowo i bezpiecznie ćwiczyć na urządzeniach, aby ćwiczenia przyniosły jak najwięcej korzyści i nie stanowiły zbytniego obciążenia dla organizmu seniora.

Tematem czerwcowych zajęć był instruktaż ćwiczeń usprawniających obręcz barkową i biodrową.

Na kolejne zajęcia zapraszamy w sierpniu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.