Zintegrowana animacja społeczna – KIS w listopadzie

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w listopadzie rozpoczęły się intensywne zajęcia w ramach miękkiego wsparcia. Podczas zajęć Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie  mające na celu przygotowanie beneficjentów do powrotu na rynek pracy. Działania nakierowane są na identyfikację przeszkód na drodze realizacji planów, umocnienie motywacji i poczucia pewności siebie oraz umiejętność kształtowania i wyznaczania celów. Na warsztatach, Uczestnicy nabywają umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi pomagających znaleźć pracę.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

L.P. Data Godziny Rodzaj wsparcia
1. 13.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
2. 14.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
3. 15.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
4. 18.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
5. 20.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
6. 21.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
7. 23.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
8. 25.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
9. 27.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
10. 29.11.2019 8.00-14.30 Trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera
11. 06.12.2019 8.00-14.30 Trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera

 

W trakcie zajęć Uczestnik ma zapewnione przerwy kawowe oraz obiad. Dodatkowo Uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie animatora społecznego, psychologa, pracownika socjalnego w zakresie radzenia sobie z problemami. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym mogą określić swoje predyspozycje zawodowe oraz wybrać kurs zawodowy dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystyczn